Morbærstiens Børnehave
Indhold
Pædagogisk profil
Praktisk information, åbningstider og lukkedage
Personale
Aflevering og afhentning
Alkohol/rus middels politik og omsorgsplan
At starte i børnehave
At starte i børnehave - forbesøg
Beredskab ved viden eller mistanke om overgreb på børn.
Billeder indefra
Den styrkede pædagogiske læreplan
Fastelavn 2019
Forældreråd og referater
Hvad siger forældrene?
Legepladsen
Læseleg
Mad og måltidspolitik
Madpakker, mælk og frugt
Morbærstien 50 år 2017
Onsbæk Blokhus 2018
På tur
Studerende
Syge børn
Velkomstmateriale til nye børn og forældre
Venskabspolitik
LOG-IN
Forældre Log-in
Personale Log-in
Kontakt
Morbærstiens Børnehave
Morbærstien 2
3700 Rønne

Tlf.: 
E-mail: morbaerstien@brk.dk
Åbningstider
Morbærstien - Børnehaven
Mandag06:15 - 16:45
Tirsdag06:15 - 16:45
Onsdag06:15 - 16:45
Torsdag06:15 - 16:45
Fredag06:15 - 16:00
Lørdag00:00 - 00:00
Søndag00:00 - 00:00
Pædagogisk profil

PÆDAGOGISK PROFIL

Morbærstiens børnehave ønsker at skabe en tryg, varm og oplevelsesrig hverdag, hvor både det enkelte barn og fællesskabet er i centrum.

Vi synes det er vigtigt at udvikle børnene socialt, følelsesmæssigt, intellektuelt, sprogligt, motorisk og kreativt – under hensyn til det enkelte barns behov, evner, modenhed og lyst.

Derfor respekterer vi det enkelte barn, dets meninger og ønsker – under hensyntagen til helheden. Selvværd er afgørende for, at barnet kan deltage i sin egen udvikling – socialt og intellektuelt – og dermed for udviklingen af den individuelle personlighed.

Kammeratskabet børnene i mellem er af afgørende betydning for at opnå selvværd.

Derfor betragter vi børnenes leg og fantasiudfoldelse som en vigtig del af dagen.

Vi giver børnene opgaver, som de har mulighed for at løse, og vi stiller krav, når de er motiverede. Hverdagen indeholder derfor både leg og planlagte aktiviteter.

Børnene inddrages i valget af aktiviteter, som også tager udgangspunkt i deres interesser.

DET SKAL NEMLIG VÆRE SJOVT AT GÅ I MORBÆRSTIENS BØRNEHAVE

I HVERDAGEN SYNES VI DET ER VIGTIGT :

· At give børnene mulighed for at udvikle kammeratskaber.

· At give børnene en oplevelsesrig hverdag, sammen med jævnaldrende.

· At give børnene selv- og medbestemmelse efter alder og modenhed.

. At give børnene mulighed for at lære at løse konflikter.

· At give børnene tryghed. 

· At give børnene omsorg.

· At give børnene tid til at lege

· At give børnene mulighed for at bruge kroppen.

· At give trætte børn mulighed for at hvile sig.

· At give børnene redskaber til at indgå i gensidige, respektfulde relationer og lære dem at lytte, og at respektere hinandens forskellighed